LOGO COCONUT KLEIN

Belgrado

Velen kennen wel de geschiedenis van de Balkanstad Belgrado. De stad was een grote metropool in het oude Joegoslavië. Echter na het wegvallen van het communisme ontstonder er diverse burgeroorlogen waarin Servië een grote rol heeft gespeeld. Jaren na de laatste NAVO aanvallen is de rust weer volledig weergekeerd en zijn toeristen weer zeer welkom.